Home » Blog » Isolatiesubsidie voor minima in Drenthe

Isolatiesubsidie voor minima in Drenthe

Voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen is een slecht geïsoleerd huis en een hoge energierekening de dagelijkse realiteit. En hoewel verduurzaming dit probleem kan verhelpen, is de bijbehorende investering voor deze groep erg lastig. Daarom wil de provincie Drenthe een subsidie voor woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De subsidieregeling moet voorzien in de kosten voor spouwmuurisolatie en vloerisolatie.

Subsidieregeling

“Veel Drentse huishoudens dreigen financieel in de knel te komen door de stijgende gasprijs”, vertelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) in een persbericht van de provincie. “Verduurzaming kan de energierekening verlagen, maar voor woningeigenaren met een laag inkomen is meedoen met de energietransitie niet altijd vanzelfsprekend en mogelijk. Deze subsidieregeling kan daarbij helpen, in aanvulling op landelijke regelingen en subsidies.”

400 woningen

In totaal is het de bedoeling dat er 1 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor isolatie van de spouwmuur en de vloer, omdat deze maatregelen relatief eenvoudig zijn uit te voeren. De gemiddelde kosten voor zowel vloer- als spouwmuurisolatie zijn per woning ongeveer 2.500 euro. Voor het totale bedrag van 1 miljoen euro zouden dus 400 woningen in de provincie Drenthe kunnen worden geïsoleerd.

Gratis isolatie

Woningeigenaren hoeven het bedrag niet eerst voor te schieten. Daarom worden binnen de regeling afspraken gemaakt over de dienstverlening: wanneer een woningeigenaar subsidie aanvraagt, wordt na de werkzaamheden het subsidiebedrag uitgekeerd aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Zo hebben woningeigenaren de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven ze zelf niets te betalen.

Als de provincie Drenthe akkoord gaat, zal de subsidieregeling zo snel mogelijk worden opgesteld aan de hand van een isolatieprogramma.