Home » Blog » Drenthe start met pilot isolatiesubsidie

Drenthe start met pilot isolatiesubsidie

Voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen is een slecht geïsoleerd huis en een hoge energierekening de dagelijkse realiteit. Verduurzaming van het huis kan helpen, maar dat vraagt om een investering en dat is juist voor deze groep lastig. De provincie Drenthe werkt daarom samen met gemeenten en het Drents Energieloket om invulling te geven aan een provinciebrede aanpak om slimmer, sneller én socialer te isoleren. Het doel is om de isolatie in Drenthe te versnellen en de Drentse huiseigenaren op een goede manier te begeleiden van advies naar actie.

Drents Isolatieprogramma

Met de werktitel Drents Isolatieprogramma heeft de provincie Drenthe een provinciebreed programma opgesteld. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: ontzorging en subsidie. Alle inwoners van de provincie Drenthe moeten gebruik kunnen maken van een ontzorgingstraject waarbij ze worden begeleid van het eerste isolatie advies tot en met het moment dat alle maatregelen uitgevoerd zijn. Daarnaast komen woningeigenaren met een laag inkomen tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking voor de subsidie van maximaal 2.500 euro per huishouden.

Pilot isolatieprogramma

Om hier een goede invulling aan te geven is er een pilot gestart waarbij 4 inwoners een eenmalige subsidie krijgen om spouwmuurisolatie, bodemisolatie en vloerisolatie uit te laten voeren. Hierbij wordt onderzocht hoe het isolatieprogramma met de bijbehorende subsidieregeling het beste kan worden ingericht. De huishoudens waar de subsidie aan wordt verstrekt, wonen in Assen, Zwiggelte en Norg. Als het pilot succesvol is, zal de provincie in totaal 1 miljoen euro ter beschikking stellen. Daarmee kunnen 400 woningen worden geïsoleerd. De regeling wordt waarschijnlijk opengesteld in de zomer van 2022.