Home » Blog » 2.500 euro subsidie voor isolatie

2.500 euro subsidie voor isolatie

Als onderdeel van het Drents Isolatieprogramma stelt de provincie Drenthe één miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningeigenaren met een laag inkomen. Elk huishouden zou straks maximaal 2.500 euro mogen aanvragen voor het laten uitvoeren van bodemisolatie, vloerisolatie en spouwmuurisolatie. Daarmee zouden in totaal 400 woningen geïsoleerd kunnen worden. Maar Drentse politici zijn het niet eens over het totale bedrag dat voor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Meer huishoudens

Drenthe telt in totaal 2.900 huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Van deze 2.900 huishoudens wonen er 1.600 in Regio Deal-gemeenten (dat zijn gemeenten die vallen onder een samenwerking van het Rijk en de regio). De provincie verwacht dat deze mensen geholpen kunnen worden door middel van die Regio Deal. Dan blijven er dus 1.300 huishoudens over. En dat zijn er 900 meer dan de 400 voor wie er subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Subsidie verhogen?

Dus in plaats van één miljoen euro beschikbaar te stellen, stellen een zestal politieke partijen voor om dit te verhogen naar 3,25 miljoen euro. Bovendien zou 2.500 euro volgens Thomas Blinde van JA21 te weinig zijn om een woning te verduurzamen. Toch vindt een meerderheid dat het bedrag niet verhoogd hoeft te worden. Dat komt mede na een toezegging van provinciebestuurder Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). Stelpstra zegt erop terug te komen wanneer blijkt dat de miljoen euro niet genoeg is.