Home » Blog » Provincie Drenthe laat 800 woningen isoleren

Provincie Drenthe laat 800 woningen isoleren

Met de hoge energieprijzen proberen veel inwoners van Drenthe hun woning te isoleren, maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom kunnen inwoners die tot 130% van het minimumloon verdienen via de provincie Drenthe spouwmuurisolatie en bodemisolatie laten uitvoeren. Na het isoleren van de spouwmuur en bodem van een woning wordt het een paar graden warmer in huis. En dat zorgt weer voor een lagere energierekening.

Voorwaarden isolatieactie

De provincie Drenthe wil de komende tijd minimaal 800 huishoudens helpen met spouwmuurisolatie en bodemisolatie. Je komt hiervoor in aanmerking als je een koopwoning hebt waar je zelf in woont. Je jaarinkomen mag niet meer zijn dan 21.335 euro als je alleen eigenaar bent van de woning of niet meer dan 29.589 euro wanneer er meerdere eigenaren zijn. Per woning is er maximaal 2.500 euro beschikbaar. Woningeigenaren krijgen dus geen geld, maar krijgen na goedkeuring een isolatiebedrijf uit Drenthe op de stoep.

Drentse isolatiebedrijven

De provincie Drenthe heeft 6 Drentse bedrijven geslecteerd voor het Drentse isolatieoffensief. Elk isolatiebedrijf krijgt alle opdrachten gebundeld per plaats waarin zij gevestigd of werkzaam zijn. Op die manier valt het logistiek goed te plannen en wordt het werk evenredig verdeeld.

Meer huishoudens helpen

De provincie Drenthe kijkt op dit moment om de regeling te verruimen, zodat er nog meer huishoudens voor in aanmerking komen. Op die manier hoopt de provincie nog meer mensen te kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld door de bovengrens van 130% te verhogen, het aantal maatregelen te verruimen of het maximale subsidiebedrag aan te passen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht.