Home » Blog » Spouwmuurisolatie zonder ecologisch onderzoek weer mogelijk vanaf november

Spouwmuurisolatie zonder ecologisch onderzoek weer mogelijk vanaf november

  • Nieuws

Goed nieuws voor huiseigenaren in Drenthe! Vanaf november 2023 wordt het mogelijk om je spouwmuur te isoleren zonder dat daarvoor eerst een ecologisch onderzoek nodig is. Deze verheugende beslissing is genomen door demissionair minister Hugo de Jonge. Dit betekent dat het isoleren van je spouwmuur weer binnen handbereik komt, zonder de tijdrovende en kostbare ecologische hindernissen. Er is echter één belangrijke voorwaarde: de isolatie moet natuurvriendelijk zijn.

Vereniging Eigen Huis had eerder de spouwmuurisolatiedienst moeten stopzetten vanwege een uitspraak van de Raad van State, die aangaf dat ecologisch onderzoek verplicht was voordat spouwmuurisolatie kon plaatsvinden. De vereniging heeft toen al opgeroepen tot een snelle oplossing voor dit probleem. Nu is er goed nieuws, want het kabinet heeft gehoor gegeven aan deze oproep. Vanaf november kunnen huiseigenaren dus weer aan de slag met het isoleren van hun spouwmuren zonder de ecologische belemmeringen. Het blijft echter van essentieel belang om tijdens het isolatieproces rekening te houden met de natuur.

Kortetermijnaanpak voor de komende drie jaar

Het opnieuw toestaan van spouwmuurisolatie zonder vleermuisonderzoek is echter geen permanente oplossing. Het is eerder een kortetermijnaanpak voor de komende drie jaar. In deze periode krijgen gemeenten de kans om ecologische gebiedsonderzoeken (SMP) uit te voeren. Na deze drie jaar kunnen huiseigenaren, met toestemming van de provincie, doorgaan met het isoleren van hun spouwmuren. Hierbij speelt de garantie van Vereniging Eigen Huis een cruciale rol: alle gemeenten moeten gebruikmaken van deze methode om huiseigenaren de vrijheid te geven om hun huizen te isoleren. Dit betekent dat de kosten voor het uitvoeren van deze gebiedsonderzoeken volledig vergoed moeten worden aan gemeenten, zonder dat dit ten koste gaat van de middelen die bedoeld zijn voor het isoleren van slecht geïsoleerde woningen. Het is essentieel dat alle betrokken ministeries samenwerken bij het financieren van deze onderzoeken, omdat zowel woningisolatie als natuurbescherming van belang zijn.

Maatregelen voor natuurvriendelijk isoleren

Het natuurvriendelijk isoleren van je huis vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Volgens de natuurkalender moeten specifieke maatregelen worden genomen. Huiseigenaren zijn verplicht om zogenaamde ‘exclusion flaps’ te plaatsen. Deze flappen zorgen ervoor dat vleermuizen nog steeds naar buiten kunnen vliegen, maar niet meer naar binnen kunnen. Bovendien moeten alternatieve verblijfplaatsen worden gecreëerd voor deze prachtige dieren. De natuurkalender bepaalt ook wanneer je daadwerkelijk kunt isoleren, rekening houdend met de seizoensgebonden behoeften van de fauna. Het is belangrijk om te weten dat je jouw woning alleen mag laten isoleren door een bedrijf dat is opgeleid voor natuurvriendelijk isoleren.

Een duurzame toekomst voor ons allemaal

Al met al is de herintroductie van spouwmuurisolatie zonder vleermuisonderzoek een welkome ontwikkeling voor huiseigenaren in Drenthe. Het biedt de mogelijkheid om je huis te isoleren zonder de belemmering van kostbare en tijdrovende ecologische onderzoeken. Het is echter essentieel om natuurvriendelijke maatregelen te treffen om onze natuurlijke omgeving te beschermen. Als huiseigenaar kun je nu al stappen ondernemen om je huis voor te bereiden op isolatie in november en ervoor te zorgen dat je warm en comfortabel de winter doorkomt. Vereniging Eigen Huis blijft zich inzetten voor de belangen van huiseigenaren en dringt aan op garanties van gemeenten om deze aanpak te ondersteunen. Zo kunnen we zowel onze huizen isoleren als onze natuur beschermen, en werken aan een groenere en duurzamere toekomst voor ons allemaal.